Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Προώθησης στην Απασχόληση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Στο πλαίσιο των στόχων για αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας […]

Μάθε Περισσότερα… from Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Προώθησης στην Απασχόληση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Νέο πακέτο προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για 500.000 εργαζόμενους και ανέργους

Ένα νέο πακέτο προγραμμάτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων […]

Μάθε Περισσότερα… from Νέο πακέτο προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για 500.000 εργαζόμενους και ανέργους

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης