Οι ιδέες και οι
προτάσεις σου
μπορούν να φέρουν
την αλλαγή!

Thumbnail
scroll image

Πώς λειτουργεί;

How it works illustration
How it works illustration
How it works illustration
Συμμετοχή ως πολίτης
Συμμετοχή ως επιχείρηση
Συμμετοχή ως φορέας

Τρόποι συμμετοχής

0

Συμμετοχή σε οργανωμένες διαβουλεύσεις:

Συμμετοχή πολιτών και φορέων

Συλλέγονται προτάσεις που αφορούν κάθε θέμα που μας ενδιαφέρει όλους! Π.χ. υποδομές, τοπική οικονομία, ανάπτυξη, υπηρεσίες, περιβάλλον, πολιτισμός

Σχόλια

Μπορείς να σχολιάσεις τις προτάσεις άλλων πολιτών και φορέων

Εκθέσεις διαβούλευσης

Και αξιοποίηση

Αξιολόγηση

Μπορείς να βαθμολογήσεις για να βγουν οι πιο δημοφιλείς

1

Προτείνω θέματα που θέλω να συζητηθούν:

Πρότεινε ελεύθερα ένα θέμα συζήτησης για το δήμο μας!
Πρόταση θέματος σε διαβούλευση
Participation image

Συμμετοχή και περιεχόμενο πλατφόρμας

Δεν υπάρχουν δημοσιευμένες ιδέες από πολίτες

Δεν υπάρχουν δημοσιευμένες ιδέες από επιχειρήσεις

Δεν υπάρχουν δημοσιευμένες προτάσεις

Συμμετοχικότητα σε αριθμούς

0

Κατατεθειμένες
διαβουλεύσεις

0

Σχολιασμοί και
αντιδράσεις

0

Ιδέες / προτάσεις
πολιτών και φορέων

asda logos

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης