Πολιτική Απορρήτου

H ιστοσελίδα του Μηχανισμού Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα είναι ευθύνη της εταιρείας PLANET SA η οποία και έχει αναλάβει (μετά από σχετικό δημόσιο διαγωνισμό) τη συγκρότηση και λειτουργία του Μηχανισμού για τους πρώτους 21 μήνες δραστηριότητας του. Αναθέτουσα Αρχή του Έργου είναι ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας. Η εταιρεία PLANET είτε η ίδια, είτε μέσω τρίτων συνεργατών της, διαχειρίζεται την παρούσα ιστοσελίδα με σκοπό την παροχή πληροφόρησης στους επισκέπτες/χρήστες σχετικά με τον Μηχανισμό και τις υπηρεσίες που παρέχει.

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια και  αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται αποδοχή αυτών των αλλαγών.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το περιεχόμενο και η λειτουργία του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, εμπορικών σημάτων και λογοτύπων, άρθρων και ειδήσεων, περιγραφών υπηρεσιών αποτελούν προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας (ιδιοκτησίας του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας ή τρίτων). 

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του υλικού αυτού ενδέχεται να αποτελεί παραβίαση του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων νόμων. Είναι δυνατή η προβολή, η ηλεκτρονική αντιγραφή, η λήψη και η εκτύπωση του υλικού που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα για προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση να μην τροποποιηθεί ή διαγραφεί οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, εμπορικό σήμα ή άλλα στοιχεία ιδιοκτησίας του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας/ τρίτων συνεργατών. 

Τυχόν εμπορικά σήματα, ονόματα εταιριών, φωτογραφίες, άρθρα, δημοσιεύσεις επιστημονικού και μη περιεχομένου κλπ. που συνιστούν προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους και τυχόν αναφορά στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας ή του δικαιώματος χρήσης τους.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (HYPERLINKS)

Ο Μηχανισμός Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων καθώς και για τους Όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν, των οποίων οι σύνδεσμοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα είτε από τoν Μηχανισμό είτε από τρίτους  και δεν εγγυάται την ορθότητα/ακρίβεια/επικαιροποίηση του περιεχόμενου τους. Οι εν λόγω ιστοσελίδες διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ EΥΘΥΝΗΣ

Λόγω της φύσεως των διαδικασιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ο Μηχανισμός Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας δεν εγγυάται:

  • την αδιάλειπτη λειτουργία της ιστοσελίδας  και δε φέρει καμία ευθύνη για όποια διακοπή, δυσλειτουργία ή μη διαθεσιμότητα αυτής.
  • την παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε σφάλματα, απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του Χρήστη η οποία απορρέει από αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς.
  • την ακρίβεια, σαφήνεια, αξιοπιστία και επικαιρότητα των πληροφοριών που παρέχονται από την ιστοσελίδα.  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ 

Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για νόμιμους σκοπούς σύμφωνα με τους κανόνες του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα.

Ο Χρήστης έχει αποκλειστική ευθύνη για τα τεχνολογικά μέσα και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στην ιστοσελίδα ενώ είναι υπεύθυνος για την προστασία του εξοπλισμού αυτού από ιούς, εξωτερικές απειλές/επιθέσεις, κακόβουλο λογισμικό κ.ά.

Ο Χρήστης αποδέχεται ότι θα κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας και θα απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και δε θα προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτήν ή σε τρίτους.

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης