Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας – ΑΣΔΑ – ιδρύθηκε το 1989 μετά από κοινή απόφαση εννέα Δήμων, Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων, Αιγάλεω, Ζεφυρίου, Ιλίου, Καματερού, Περιστερίου, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου, με σκοπό την αντιμετώπιση των υπερτοπικών και διαδημοτικών προβλημάτων της περιοχής για την οικολογική και βιώσιμη ανάπτυξη της.

Σύμφωνα με την ιδρυτική του Πράξη, βασικοί σκοποί του ΑΣΔΑ είναι:

 • Η προώθηση και διερεύνηση της διαδημοτικής συνεργασίας,
 • Η συνεργασία με κρατικούς φορείς και ο συντονισμός της δράσης όλων των φορέων της περιοχής,
 • Η χωροταξική, πολεοδομική και περιβαλλοντική ανάπλαση της Δυτικής Αθήνας,
 • Η καταπολέμηση της ανεργίας και η συνολική οικονομική ανάπτυξη της περιοχής,
 • Η συμμετοχή σε διευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων κ.λπ.

Στην εικοσαετή μέχρι σήμερα πορεία του ο ΑΣΔΑ όχι μόνο πέτυχε αλλά ξεπέρασε κατά πολύ τους βασικούς στόχους της δημιουργίας του. Κατ’ αρχήν, ο όγκος των έργων και δράσεων του ΑΣΔΑ είναι εντυπωσιακός:

 • Εκατοντάδες έργα περιβαλλοντικής και πολεοδομικής ανάπλασης σε όλους τους Δήμους,
 • Προστασία από καταπατητές – Ανάπλαση και ανάδειξη του Ποικίλου Όρους,
 • Προστασία και ανάπτυξη του πάρκου “Αντώνης Τρίτσης”,
 • Προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων και άλλων ευπαθών ομάδων,
 • Στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
 • Δομές και θεσμοί αντιμετώπισης της ανεργίας,
 • Δράσεις ανάπτυξης του πολιτισμού
 • Δεκάδες αναπτυξιακές μελέτες για τα προβλήματα της περιοχής,
 • Ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα για τη συνολική αναβάθμιση της περιοχής,
 • Συμμετοχή της Δυτικής Αθήνας σε σημαντικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Δίκτυα στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Απασχόλησης, του Πολιτισμού, των Μεταφορών και Συγκοινωνιών, των νέων Τεχνολογιών, της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, των Ρομά, των Παλιννοστούντων, των Αλλοδαπών, κ.λπ..

Ο ΑΣΔΑ έχει οριστεί Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» της Περιφέρειας Αττικής και διαχειρίζεται τις πράξεις της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) με τίτλο «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ».

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας προωθείται μία εμβληματική, ολοκληρωμένου χαρακτήρα και ταυτόχρονα καινοτόμος Παρέμβαση για την Επιχειρηματική Ανάταξη και Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας (Sharing Platform Economy Perspective / SPEP).

Μέσω της Παρέμβασης αυτής:

 • Επιδιώκονται συνέργειες καινοτόμων δράσεων και διασφαλίζονται ευρείες µεν, στοχευµένες δε επιπτώσεις:
 • Στο επιχειρηματικό και οικονομικό οικοσύστημα της Δυτικής Αθήνας.
 • Στην τοπική αγορά εργασίας.
 • Δημιουργείται μια προωθημένη και πρωτότυπη προσέγγιση, η οποία θα οδηγήσει τη Δυτική Αθήνα στο ορόσημο ανάπτυξης του 2030, µε έμφαση:
 • Βιομηχανία 4.0
 • Ψηφιακή Ανάπτυξη
 • Πράσινη Μετάβαση
 • Πολιτισμό
 • Κοινωνική και Οικονομική Ανθεκτικότητα
 • Επιζητείται η βελτίωση της απασχόλησης, τόσο µέσω της μισθωτής εργασίας, όσο και µε την αύξηση της συμμετοχής στην νέα, νεανική και νεοφυή επιχειρηματικότητα, και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η προσέλκυση επενδύσεων και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Παρέμβασης είναι 21.248.920 €, τα οποία προέρχονται από χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ (29,27%) και από το ΕΚΤ (70,73%).

Περισσότερες πληροφορίες για τον ΑΣΔΑ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του: https://home.asda.gr/ 

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης