ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΚΥΠΕΕ

Τα ΚΥΠΕΕ αποτελούν τοπικές δομές υποστήριξης της επιχειρηματικότητας με σκοπό την ενίσχυση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αθήνας, κυρίως μέσω της ενημέρωσης σε θέματα που άπτονται των συνθηκών της αγοράς και των δυνατοτήτων που παρέχονται, όπως ενημέρωση σε θέματα θεσμικού και κανονιστικού περιβάλλοντος, θέματα διαδικασιών, αρμοδιοτήτων, διάχυση τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών.

Στη Δυτική Αθήνα λειτουργούν δύο ΚΥΠΕΕ:

Το ΚΥΠΕΕ του Δήμου Αιγάλεω (https://hub.egaleo.gr/kypee/), το οποίο στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Δημοτικού Σταδίου Αιγάλεω «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» και παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ενημέρωσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις που λειτουργούν στους Δήμους Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας, Κορυδαλλού, Χαϊδαρίου και Πετρούπολης καθώς και σε υποψήφιους επενδυτές που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα στους Δήμους αυτούς.


Το ΚΥΠΕΕ του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (https://www.business-agankam.gr/), το οποίο στεγάζεται στο Δημαρχείο και παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ενημέρωσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις που λειτουργούν στους Δήμους Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Περιστερίου και Ιλίου καθώς και σε υποψήφιους επενδυτές που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα στους Δήμους αυτούς.


Οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τον κλάδο ΄στον οποίο δραστηριοποιούνται και το μέγεθος τους, μπορούν να απευθύνονται στα ΚΥΠΕΕ για επιχειρηματικά θέματα που τις απασχολούν και να λαμβάνουν δωρεάν πληροφόρηση και καθοδήγηση από εξιδεικευμένους και έμπειρους Επιχειρηματικούς Συμβούλους. 

Στόχοι

Στόχος των ΚΥΠΕΕ είναι να καλύψουν εγνωσμένες ανάγκες των επιχειρήσεων. Ενδεικτικά οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τις γνώσεις τους προκειμένου:

  • να εξελίξουν την δραστηριότητας τους (θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης επιχειρηματικού σχεδίου, έρευνας αγοράς, marketing plan, κ.α.),
  • να βελτιώσουν την λειτουργία τους (θέματα ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης, φορολογικά και εργασιακά θέματα, κ.α.),
  • να λάβουν χρηματοδότηση (χρηματοδοτικές ευκαιρίες, δράσεις ενίσχυσης της καινοτομίας, Εθνικά Προγράμματα Επιχειρηματικότητας Συγχρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκά Ταμεία, Προγράμματα Ευρωπαϊκής Επιτροπής)
  • να γίνουν πιο ανταγωνιστικές (συνθήκες αγοράς)
  • να βρουν νέους συνεργάτες ή/και να διευρύνουν το πελατολόγιο τους (ανάπτυξη συνεργασιών/εξωστρέφεια, δράσεις δικτύωσης, πρόσβαση σε αγορές στόχους, συμμετοχή σε εκθέσεις)

Τι κερδίζει μια επιχείρηση ή ένας επενδυτής από το ΚΥΠΕΕ;

  • Αποκτά πρόσβαση στην κατάλληλη πληροφορία εύκολα και γρήγορα 
  • Ενημερώνεται έγκαιρα για τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά και τους τρόπους αξιοποίησης τους   
  • Καθοδηγείται και εξυπηρετείται βάσει των δικών της/του αναγκών

Τι χρειάζεται για να λάβει υποστήριξη μια επιχείρηση ή ένας επενδυτής;

  • Να δραστηριοποιείται σε μια από τις δύο ευρύτερες περιοχές που καλύπτει κάθε ΚΥΠΕΕ  

ή

  • Να επιθυμεί να αναπτύξει νέα δραστηριότητα σε μια από τις δύο ευρύτερες περιοχές που καλύπτει κάθε ΚΥΠΕΕ

Τρόπος Συμμετοχής 

Για να λάβει υποστήριξη ένας ενδιαφερόμενος από το ΚΥΠΕΕ του Δήμου Αιγάλεω το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://hub.egaleo.gr/kypee/ και να συμπληρώσει και υποβάλλει ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση. 

Για να λάβει υποστήριξη ένας ενδιαφερόμενος από το ΚΥΠΕΕ του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://www.business-agankam.gr· και να συμπληρώσει και υποβάλλει ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση. 

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και με φυσικό τρόπο στο χώρο λειτουργίας του οικείου ΚΥΠΕΕ.

Η εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των δυνητικών επενδυτών γίνεται με σειρά προτεραιότητας και με βάση τον προγραμματισμό κάθε Κέντρου. 

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης