Όροι Χρήσης

Ποιοι είμαστε

Ο Μηχανισμός Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα αποτελεί μια δομή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας που συγκροτήθηκε με σκοπό την κινητοποίηση των επιχειρήσεων και την καθιέρωση συλλογικών διαδικασιών προώθησης της επιχειρηματικότητας και προβολής της Δυτικής Αθήνας ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού. Ο δικτυακός τόπος του Μηχανισμού https://supportwestathens.gr  είναι ευθύνη της εταιρείας PLANET SA η οποία και έχει αναλάβει (μετά από σχετικό δημόσιο διαγωνισμό) τη συγκρότηση και υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας του Μηχανισμού για τους πρώτους 21 μήνες δραστηριότητας του. Αναθέτουσα Αρχή του Έργου είναι ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αττικής.

Ο Μηχανισμός Ανάπτυξης και Προώθησης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα (PLANET SA & Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας) λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση τoυ.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται

 • Για την πρόσβαση σε μελέτες και άλλο υποστηρικτικό υλικό του Μηχανισμού ζητούνται τα εξής προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, ιδιότητα. Η παροχή των προσωπικών αυτών δεδομένων γίνεται μέσω συμπλήρωσης και υποβολής σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής.
 • Για τη συμμετοχή σε διαβουλεύσεις ζητούνται τα εξής προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, ιδιότητα. Η παροχή των προσωπικών αυτών δεδομένων γίνεται μέσω συμπλήρωσης και υποβολής σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής.
 • Για την γραπτή επικοινωνία με το κέντρο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας ζητούνται τα εξής προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Κατά την περιήγηση του χρήστη στον ιστότοπο, ενδέχεται να συλλεχθούν αυτόματα οι παρακάτω πληροφορίες:
  • Διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε για την περιήγηση στον ιστότοπο https://supportwestathens.gr  . 
  • Τύπος του browser και λειτουργικό σύστημα
  • Ταχύτητα σύνδεσής και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή
  • Βασικές πληροφορίες σύνδεσης με τον διακομιστή
  • Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies

Κατά την εγγραφή στις παραπάνω υπηρεσίες, απαγορεύεται η υποβολή πληροφορίων που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση. Τέτοιες πληροφορίες θεωρούνται «ειδικές κατηγορίες δεδομένων» σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Τυχόν υποβαλλόμενες ειδικές κατηγορίες δεδομένων θα διαγράφονται.

Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι απαραίτητα για την επεξεργασία των σχετικών αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα του Κέντρου.  Η ακρίβεια και η αυθεντικότητα των δεδομένων βαραίνει των αιτούντα.

Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα για τη διακρίβωση, τη διόρθωση ή την απομάκρυνση των δεδομένων, αυτό θα εξεταστεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Σκοποί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

 • Για την επικοινωνία του Μηχανισμού με τον χρήστη που υπέβαλλε σχετικό αίτημα μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας του ιστότοπου (ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας)
 • Για την επικοινωνία του Μηχανισμού με τον χρήστη που συμμετέχει σε δημόσια διαβούλευση ή/και που επιθυμεί να λάβει υλικό που διατίθεται στην Ιστοσελίδα μέσω της εγγραφής του στην https://supportwestathens.gr  . 
 • Για επεξεργασία και εξαγωγή αποτελεσμάτων σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουν προς τις επιχειρήσεις τα δύο Κέντρα Στήριξης Επιχειρηματικότητας που λειτουργούν στο Αιγάλεω και στους Αγίους Αναργύρους – Καματερό αντίστοιχα, καθώς και για την προβολή των αποτελεσμάτων αυτών.

Ο Μηχανισμός συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο βαθμό που διασφαλίζεται η αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται μέσω του https://supportwestathens.gr  είναι προσβάσιμα από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της PLANET, του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, συντελεστές του Μηχανισμού, καθώς και συνεργαζόμενες εταιρείες στο πλαίσιο υλοποίησης και προβολής του Μηχανισμού, όπως εταιρείες πληροφορικής, διαφημιστικές, κλπ.

Όπως προκύπτει παραπάνω ο Μηχανισμός διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους στους οποίους και αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό του, παραμένοντας υπεύθυνο για την επεξεργασία αυτή, προσδιορίζοντας εγγράφως, βάσει συγκεκριμένης σύμβασης, το αντικείμενο της επεξεργασίας, τη διάρκεια, τη φύση και τον σκοπό της, τα είδη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις κατηγορίες των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και ότι κάθε άτομο απολαμβάνει πλήρως τα δικαιώματα που προβλέπει.

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται ο Μηχανισμός ενδέχεται να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες εκτός της ΕΕ ή σε διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που εξασφαλίζουν επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων χαμηλότερο από αυτό που ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πλαίσιο GDPR. Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να πραγματοποιηθεί για συγκεκριμένους λόγους όπως η προβολή και προώθηση του Μηχανισμού σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς, η υλοποίηση ταξιδιών μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ανάλογες Δομές. Σε κάθε περίπτωση,  ο Μηχανισμός διασφαλίζει ότι αυτή η μεταφορά δεδομένων είναι συμβατή με τις νομικές υποχρεώσεις του απορρήτου και σύμφωνα με τα πρότυπα προστασίας και τις απαιτήσεις που καθορίζονται από το νομικό πλαίσιο GDPR.

Ο Μηχανισμός διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει πληροφορίες εάν η νομοθεσία εισάγει αντίστοιχη σχετική υποχρέωση ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τους αρμόδιους κυβερνητικούς/κρατικούς φορείς, από διοικητικές αρχές ή όργανα επιβολής του νόμου.

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Γενική πολιτική του Μηχανισμού είναι να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται, εκτός εάν ο νόμος επιτρέπει ή επιβάλλει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διατήρησης.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τον Μηχανισμό διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, ακολουθούν κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Cookies

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογία “cookies” τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή σας κατά την περιήγησή σας και στη συνέχεια στη συσκευή σας προκειμένου να γίνεται αναγνώριση του φυλλομετρητή  για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Κάποια cookies που χρησιμοποιούμε είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του Ιστοτόπου και δεν ζητούμε τη συναίνεσή σας για να τα τοποθετήσουμε στη συσκευή σας.  Τα εν λόγω cookies αποθηκεύονται για 90 ημέρες και μετά διαγράφονται.

Δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα

 Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα του ο χρήστης του ιστότοπου δικαιούται:

 • ανάκλησης συγκατάθεσής επεξεργασίας των δεδομένων του
 • πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας τους καθώς και δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων
 • περιορισμού επεξεργασίας
 • υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή

Προκειμένου ο χρήστης να ενημερωθεί για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, να ζητήσει ανάκληση, διόρθωση, διαγραφή ή όποια ενέργεια προκύπτει από τα δικαιώματα του ως προς την χρήση των προσωπικών του δεδομένων  πρέπει να αποστείλει σχετικό έγγραφο αίτημα στο email [email protected].

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Οποιαδήποτε διασύνδεση μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων σε διαδικτυακό τόπο που ανήκει σε τρίτους Ο Μηχανισμός δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική που ακολουθεί αυτός ο διαδικτυακός τόπος σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής

Η παρούσα πολιτική δύναται να τροποποιηθεί προς τήρηση υποχρεώσεων από διατάξεις νόμων ή προς αντιμετώπιση τεχνικών αναγκών.

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης