Τουρισμός στην Ελλάδα

Κοινοποίηση σε:

Αναρτήθηκε μια παρουσίαση των βασικών μεγεθών του εγχώριου Τουρισμού και της εξέλιξης των τουριστικών δεικτών 2016-2021, με εκτιμιση των ρυθμών ανάπτυξης του Πραγματικού ΑΕΠ της Ετήσιας Ανάπτυξης,
2019-2024 και των τάσεων για τα επόμενα χρόνια.

Δείτε την παρουσίαση εδώ: https://supportwestathens.gr/participation/e-library/τουρισμός-στην-ελλάδα/

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης