Προϋπολογισμός 479 εκατ. ευρώ για την Απασχόληση των νέων από το ΕΣΠΑ 2021 και το Ταμείο Ανάκαμψης

Κοινοποίηση σε:

Έργα προϋπολογισμού 479 εκατ. ευρώ για θέματα απασχόλησης των νέων ανακοίνωσε χτες το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από τους πόρους του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027 και από δράσεις που χρηματοδοτούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ θα έχουν ορίζοντα εφαρμογής έως το 2025.

Ενδεικτικές δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν είναι οι παρακάτω:

  • Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για τους νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία.
  • Προγράμματα κατάρτισης για την ένταξη στην αγορά εργασίας για ανέργους 18-29 ετών.
  • Προγράμματα υποστήριξης και ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας με έμφαση στην πράσινη, ψηφιακή, και γαλάζια οικονομία.
  • Ενίσχυση Μαθητείας νέων έως 29 ετών (μεταλυκειακό έτος ΕΠΑΛ).
  • Λειτουργία Γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (ΓΕΑΣ) σε 50 ΕΠΑΣ και 30 ΙΕΚ της ΔΥΠΑ, με σκοπό οι μαθητές και οι σπουδαστές να συνδέονται με την αγορά εργασίας και τις τοπικές επιχειρήσεις .
  • Πρόγραμμα Coaching νέων επιχειρηματιών α) καθοδήγησης και παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και β) δημιουργίας εργαλείων ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων.
  • Το πρόγραμμα ALMA που βοηθά νέους που είναι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης ή απασχόλησης -με έμφαση στους πιο ευπαθείς- να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία ταξιδεύοντας σε άλλα κράτη της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για αυτά και άλλα έργα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης