Ευρωπαϊκή Έκθεση για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Κοινοποίηση σε:

Δημοσιεύτηκαν πριν από μερικές μέρες τα αποτελέσματα της φετινής έκθεσης European E-commerce Report 2022 , με πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου σε 37 Ευρωπαϊκές χώρες (τα 27 Κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και 10 γειτνιάζουσες χώρες).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έκθεσης, στην Ελλάδα υπάρχει μία αυξητική τάση τόσο στη χρήση του διαδικτύου όσο και στη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μάλιστα για το 2022 προβλέπετε πως το 81% των πολιτών θα έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (από 79% το 2021), ενώ το 71% θα κάνει διαδικτυακές αγορές αγαθών και υπηρεσιών (από 69% το 2021).

Παρόλα αυτά για το 2021, η χώρα μας βρίσκεται μόλις στην 33η θέση στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ βρίσκεται στην 24η θέση στη χρήση του διαδικτύου για αγορές αγαθών και υπηρεσιών.

Σύμφωνα με στοιχεία για το τελευταίο τρίμηνο του 2021, το 33% των πολιτών έκαναν χρήση του διαδικτύου 6 και περισσότερες φορές, ενώ το 58% έκαναν χρήση από 1 έως 5 φόρες (29% 1-2 φορές και 29% 3-5 φορές). Επίσης, το 91% των αγορών έγιναν από ελληνικούς προμηθευτές και μόλις το 24% από άλλους ευρωπαίους προμηθευτές.

Στο σύνολο των χωρών για το 2021, το 68% των αγορών αφορούσαν ρούχα ή άλλα αξεσουάρ ενώ το 30% αφορούσε διαδικτυακές παραγγελίες από εστιατόρια και άλλους χώρους εστίασης.

Τέλος τα κύρια εμπόδια για την περαιτέρω χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου για την Ελλάδα ήταν η προτίμηση των καταναλωτών για την επίσκεψη σε φυσικά καταστήματα (σε ποσοστό 50%) και οι ανησυχίες των πολιτών για θέματα πληρωμών και ασφάλειας (σε ποσοστό 10%).

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης