Νέος Επιχειρηματικός Οδηγός-Σημάνσεις και Πιστοποιήσεις από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Κοινοποίηση σε:

Ένας ακόμα οδηγός προστίθεται στα επιχειρηματικά εργαλεία του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας Αγ. Αναργύρων-Καματερού, στο πλαίσιο των υπηρεσιών Business Support.

Σκοπός του οδηγού με τίτλο «Θεσμικό Πλαίσιο και Αρμόδιες Υπηρεσίες για τη Σήμανση και Πιστοποίηση Αγαθών» είναι η παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης σε επιχειρηματίες που επιθυμούν να αναπτύξουν ένα νέο προϊόν και να διασφαλίσουν (τόσο από πλευράς ποιότητας και ασφάλειας, όσο και από πλευράς πνευματικών δικαιωμάτων) τη νέα τους αυτή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ο νεός αυτός Οδηγός χωρίζεται σε 2 μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει πληροφορίες για τη σήμανση και πιστοποίηση/αγαθών, περιγράφοντας αναλυτικά τους διαφορετικούς τύπους σημάνσεων και πιστοποιήσεων, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες για τις διαδικασίες που απαιτούν καθώς και τους αρμόδιους φορείς έγκρισης και ελέγχου της εκάστοτε σήμανσης/πιστοποίησης.

Το δεύτερο μέρος του Οδηγού εστιάζει στην αποτύπωση των απαιτούμενων διαδικασιών κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων και βιομηχανικών σχεδίων, καθώς και την καταγραφή του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις διαδικασίες αυτές.

Προκειμένου μια επιχείρηση να αποκτήσει τον Οδηγό, δεν έχει παρά να κάνει online αίτηση στις υπηρεσίες Business Support του Κέντρου μέσω του www.business-agankam.gr .

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης