ΕΒΕΑ: Παρατηρητήριο μελλοντικών προκλήσεων για την επιχειρηματικότητα

Κοινοποίηση σε:

Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού υπέγραψαν χθες, στο επιμελητήριο, η πρόεδρος του ΕΒΕΑΣοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, και ο ειδικός γραμματέας, Γιάννης Μαστρογεωργίου.

Σκοπός της πρωτοβουλίας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, είναι η ανάπτυξη δράσεων που στοχεύουν στον εντοπισμό ενδεχόμενων μελλοντικών προκλήσεων για την επιχειρηματικότητα και τη χώρα, ώστε να υπάρξει η όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού μέλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο φορείς συμφώνησαν στη δημιουργία και στελέχωση ενός παρατηρητηρίου μελλοντικών προβλέψεων, στην ανταλλαγή γνώσεων και τη συνδιοργάνωση δράσεων και εργαστηρίων για το μέλλον (future labs), καθώς και στη σύσταση ομάδων εργασίας με αντικείμενο τις τάσεις και τις μεγατάσεις του μέλλοντος σε τομείς που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας του ΕΒΕΑ και των μελών του.

Στην ομιλία της η πρόεδρος του ΕΒΕΑ, τόνισε ότι «ζούμε σε εποχή καταιγιστικής τεχνολογικής προόδου και βαθιών γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Είναι δύο παράγοντες που σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις. Οι κίνδυνοι είναι τόσο μεγάλοι όσο εντυπωσιακά είναι τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν».

«Κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί, συνέχισε η ίδια, ότι είμαστε σε θέση, συνολικά ως ανθρώπινη κοινωνία, να εξασφαλίσουμε τα οφέλη και να εξαφανίσουμε τους κινδύνους. Στόχος μας είναι να υπάρξει σημαντικό θετικό ισοζύγιο».

Παρατηρώντας ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε το σύνολο των εξελίξεων και το άθροισμα των επιπτώσεών τους, η κ. Εφραίμογλου είπε «μπορούμε, όμως, να προσπαθήσουμε να μην καταλαμβανόμαστε εξαπίνης και σ’ αυτήν ακριβώς την προετοιμασία αποβλέπει η συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία».

Από την πλευρά του, ο ειδικός γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού ανέφερε ότι «σήμερα πιο πολύ από ποτέ, είναι αναγκαίος ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για την ανάπτυξη του εμπορίου και της βιομηχανίας. Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι επιχειρήσεις και ο κόσμος της αγοράς».

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης