Ε.Β.Ε.Α.: InnoAgora Investing Days.

Κοινοποίηση σε:

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο – Ε.Β.Ε.Α. προσκαλεί τις Επιχειρήσεις – Μέλη του, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, να συμμετάσχουν στο webinar που διοργανώνεται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB, στο πλαίσιο του «InnoAgora Investing Days» και θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2022 στις 16:00 με θέμα: International Business Development Strategies.

Τι είναι η InnoAgora;

InnoAgora είναι μια δυναμική ψηφιακή πλατφόρμα που δημιούργησε η HDB με σκοπό να παρέχει πραγματικές ευκαιρίες διασύνδεσης και να συμβάλλει στη διεθνή ανάπτυξη Ελληνικών καινοτόμων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, InnoAgora είναι μια matchmaking πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα σε τρεις διαφορετικές ομάδες συμμετεχόντων: επιχειρήσεις, επενδυτές και υποστηρικτικούς μηχανισμούς, να συνάπτουν επενδυτικές συμφωνίες και εμπορικές συνεργασίες. Η InnoAgora εμπνεύστηκε και επιδιώκει να καθιερώσει ψηφιακά, μια σύγχρονη εκδοχή της αρχαίας Αγοράς, όπου επιχειρήσεις και φορείς από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, θα επικοινωνούν με σκοπό τη συνεργασία, την ανταλλαγή γνώσεων και τη δημιουργία συνεργειών. Στόχος της πλατφόρμας είναι να αποτελέσει το σημείο αναφοράς και τη διέξοδο για καινοτόμες Ελληνικές επιχειρήσεις που αναζητούν Έλληνες και ξένους επενδυτές αλλά και επιχειρηματικούς εταίρους.

Γιατί να συμμετέχετε;

Τα μέλη της InnoAgora θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να επικοινωνήσουν άμεσα και δημιουργήσουν συνέργειες με πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς στο οικοσύστημα. Μέχρι σήμερα, το δίκτυο EuroQuity έχει περισσότερες από 18.000 Επιχειρήσεις, 2.700 Επενδυτές και 2.000 Υποστηρικτικούς μηχανισμούς. Ενώ, το δίκτυο V-next περιλαμβάνει περισσότερες από 16.000 νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜμΕ υψηλής τεχνολογίας και περισσότερους από 23.000 επενδυτές.

Μάθετε περισσότερα εδώ: https://acci.gr/webinar-innoagora-international-business-development-strategies-18-10-22-2/

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης