Βασικά Μεγέθη του Κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα

1. Προβλέψεις για Εξελίξεις στον Κλάδο των ΤΠΕ Προστιθέμενη αξία […]

Μάθε Περισσότερα… from Βασικά Μεγέθη του Κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα

Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα […]

Μάθε Περισσότερα… from Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

BEA: «Υπηρεσία Μίας Στάσης Επιχειρηματικής Ενημέρωσης& Επικοινωνίας» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020

Εγκρίθηκε και ξεκινάει άμεσα, η υλοποίηση του έργου «Υπηρεσία Μίας Στάσης […]

Μάθε Περισσότερα… from BEA: «Υπηρεσία Μίας Στάσης Επιχειρηματικής Ενημέρωσης& Επικοινωνίας» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης