Υπογράφηκε η επιχειρησιακή συμφωνία για την υλοποίηση της Δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση», στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Κοινοποίηση σε:

Υπογράφηκε σήμερα, Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022, από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τη γενική γραμματέα Βιομηχανίας, τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η επιχειρησιακή συμφωνία για την υλοποίηση της Δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση», στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η δράση της “Έξυπνης Μεταποίησης” προβλέπει χρηματοδότηση ύψους € 73 εκατ. προς πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του μεταποιητικού και εν γένει βιομηχανικού κλάδου με σκοπό να προχωρήσουν σε επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και την προσαρμογή τους στις επιταγές της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0).

Ειδικότερα, η χρηματοδότηση αφορά σε επενδυτικά σχέδια στην βάση τριών (3) πυλώνων:

  • Τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση μεγάλων δεδομένων
  • Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης, και
  • Ρομποτική και αυτοματισμοί

Ο συνολικός προϋπολογισμός των € 73 εκατ., κατανέμεται κατά 70% στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και κατά 30% στις μεσαίες και χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό από € 250.000 έως € 6 εκατ.

Η πρόσκληση και ο οδηγός της Δράσης θα δημοσιευθούν τις προσεχείς ημέρες.

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης