Βασικά Μεγέθη Εγχώριας Οικονομίας και του κλάδου του Χονδρικού Εμπορίου

Κοινοποίηση σε:
1. ΑΕΠ

Το ΑΕΠ της Ελλάδας μετά την μείωση που υπέστη το 2020 σημείωσε σημαντική αύξηση της τάξεως του 11% και οι προβλέψεις για το 2023 συνεχίζουν αυτή την αυξητική πορεία.

Η αυξητική τάση που έχει το ΑΕΠ δείχνει την τόνωση της ελληνικής οικονομίας που έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή και διάθεση όλο και παραπάνω υπηρεσιών.

2. Δείκτης Κύκλου Εργασιών και Δείκτης Όγκου στο κλάδο του Χονδρικού Εμπορίου

Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο της περιόδου Απριλίου-Ιουνίου 2022, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους δείκτες της περιόδου Απριλίου-Ιουνίου 2021, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

  • Απρίλιος, αύξηση 14,7%
  • Μάιος, αύξηση 29,4% και
  • Ιούνιος, αύξηση 25,2%

ενώ οι Δείκτες Όγκου στο Χονδρικό Εμπόριο παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής: 

  • Απρίλιος, μείωση 14,5%
  • Μάιος, μείωση 5,3% και
  • Ιούνιος, μείωση 11,3%.

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Παρατηρούμε ότι υπάρχει σημαντική αύξηση στο δείκτη του κύκλου εργασιών για τους μήνες Απρίλιο, Μάϊο και Ιούνιο. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε δύο παράγοντες:

  • Στην πραγματική αύξηση της ζήτησης.
  • Στον πληθωρισμό. Δηλαδή, έχει αυξηθεί η αξία των αγορών και όχι σε όλες τις περιπτώσεις ο όγκος των αγορών.
alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης