Συνέδριο Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας

Κοινοποίηση σε:

Εχθές, Τρίτη 15 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του ΑΣΔΑ με τίτλο “Διαδικασίες σχεδιασμού της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2021-2027, Πορεία Υλοποίησης της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2014-2022, Καλές Πρακτικές Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Δυτικής Αθήνας”.

Στελέχη του Μηχανισμού Επιχειρηματικότητας Δυτικής Αθήνας, έλαβαν μέρος στο ενδιαφέρον αυτό συνέδριο κατά το οποίο στο Α’ Μέρος έγινε παρουσίαση Καλών Πρακτικών Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας από εκπροσώπους των Έργων. Έπειτα μέλη του ΑΣΔΑ μίλησαν για την Πορεία Υλοποίησης της ΟΧΕ/ΒΑΑ της Δυτικής Αθήνας 2014-2020 αναφέροντας τους στόχους, τα προβλήματα και τις βελτιώσεις για την επόμενη Προγραμματική Περίδοδο και το σενέδριο συνεχίστηκε με την ενημέρωση του κοινού για τις διαδικασίες σχεδιασμού της επόμενης ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2021-2027.

Στο Β’ Μέρος, εμπειρογνώμονες, επιστημονικοί συνεργάτες, ακαδημαϊκοί και άλλοι μίλησαν για τα Καινοτόμα Εργαλεία και τις Ψηφιακές Υπηρεσίες που έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι ΜμΕ μέσα από τα Έργα που “τρέχει” ο ΑΣΔΑ. Έγινε παρουσίαση και επίδειξη αυτών των εργαλείων και του τρόπου με τον οποίο μπορεί να τα αξιοποιήσει μια επιχείρηση για την ενίσχυση της επιχείρησής τους.

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης