Πρόσκληση σε Συνέδριο

Κοινοποίηση σε:

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας, ΑΣΔΑ, την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 9, θα πραγματοποιήσει δια ζώσης συνέδριο με τίτλο “Διαδικασίες σχεδιασμού της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2021-2027, Πορεία Υλοποίησης της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2014-2022, Καλές Πρακτικές Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Δυτικής Αθήνας”

Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και ηλεκτρονικά ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=n920S1qf87g

Το πρόγραμμα:

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης