Συνεχίζει η ανθεκτικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού σύμφωνα με έρευνα της ΕΥ

Κοινοποίηση σε:

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της ΕΥ σχετικά με την ανθεκτικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, επιβεβαιώνεται πως η Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, παρά το κλίμα αυξημένης αβεβαιότητας και απαισιοδοξίας που δημιούργησαν ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ραγδαία αύξηση των τιμών της ενέργειας.

Στο περιβάλλον αυτό, ο αριθμός των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) στην Ελλάδα το 2021, παρότι μειωμένος σε σχέση με το 2020, ήταν ο δεύτερος υψηλότερος από το 2000, κατατάσσοντας τη χώρα στην 26η θέση μεταξύ των 51 χωρών που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή έρευνα. Μάλιστα αθροιστικά οι επενδύσεις της τελευταίας διετίας αντιπροσωπεύουν το 24% του συνόλου των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 22 χρόνια.

Επιπλέον, παρατηρείται πως το 2021 αυξήθηκαν οι επενδύσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία. Με βάση το είδος της δραστηριότητας όπου κατευθύνονται οι επενδύσεις, το 30% των ΑΞΕ στην Ελλάδα, το 2021, έναντι μόλις 4% μεταξύ 2000 και 2020, και 7% στο σύνολο της Ευρώπης το 2021, αφορά επενδύσεις σε κεντρικά γραφεία επιχειρήσεων (headquarters). Στη δεύτερη και τρίτη θέση βρίσκονται αντίστοιχα οι βιομηχανικές δραστηριότητες (20%) και οι δραστηριότητες logistics (17%).

Με βάση τους κλάδους της οικονομίας, στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται η αγροδιατροφή (20%), οι μεταφορές και τα logistics (20%) και οι υπηρεσίες λογισμικού και πληροφορικής (17%), τρεις κλάδοι που συνδέονται με σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας: την ποιότητα των αγροτικών της προϊόντων, τη γεωγραφική της θέση και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού της.

Σύμφωνα με έρευνα που δειξήχθη μεταξύ 15 Μαρτίου 2022 και 15 Απριλίου 2022 σε ένα δείγμα 250 επιχειρήσεων (δηλαδή αφού είχαν αρχίσει να διαφαίνονται τα πρώτα αποτελέσματα του πολέμου στην Ουκρανία), το 58% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού βελτιώθηκε στη διάρκεια του τελευταίου χρόνου, ενώ τρεις στους τέσσερις επενδυτές εκτιμούν ότι θα βελτιωθεί περαιτέρω τα επόμενα τρία χρόνια (75%), ποσοστό που ξεπερνά τις αντίστοιχες εκτιμήσεις για τις άλλες υπό σύγκριση ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και το σύνολο της Ευρώπης (64%).

Όσον αφορά τα στοιχεία που καθιστούν την Ελλάδα ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, αυτά περιλαμβάνουν την ποιότητα ζωής (75%), τις υποδομές μεταφορών και logistics (73%), τις υποδομές τηλεπικοινωνιών και ψηφιακές υποδομές (72%), την εσωτερική αγορά της Ελλάδας (72%), καθώς και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού (70%).

Αντιθέτως, η ευελιξία της εργατικής νομοθεσίας, η γεωπολιτική θέση της χώρας μας, το εκπαιδευτικό σύστημα και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και διαθεσιμότητα κεφαλαίων χαρακτηρίζονται ως κύριοι ανασταλτικοί παράγοντες.

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης