Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για τη δωρεάν Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών από εξειδικευμένους επιχειρηματικούς συμβούλους αλλά και τη δωρεάν πρόσβαση σε σημαντικά επιχειρηματικά εργαλεία.

Κοινοποίηση σε:

Το Κέντρο Υπηρεσιών Πληροφόρησης Επιχειρηματικότητας & Επενδύσεων (Κ.Υ.Π.Ε.Ε.) του Δήμου Αιγάλεω καλεί υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, εν δυνάμει επιχειρηματίες, επενδυτές και λοιπούς ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται στους Δήμους Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας, Χαϊδαρίου και Πετρουπόλεως.

Το Κέντρο Ενημέρωσης του Δήμου Αιγάλεω θα αποτελέσει έναν τοπικό μηχανισμό στρατηγικής υποστήριξης της επιχειρηματικότητας το οποίο θα ενισχύσει το επιχειρηματικό οικοσύστημα της ευρύτερης Δυτικής Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό το Κ.Υ.Π.Ε.Ε. πρόκειται να ενημερώνει τους συμμετέχοντες γύρω από θέματα που άπτονται:

✓ των συνθηκών της τοπικής και διεθνούς αγοράς και τις δυνατότητες που παρέχονται,

✓ του θεσμικού και κανονιστικού περιβάλλοντος,

✓ τη διάχυση τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών,

✓ την συμβουλευτική σε τυχόν προβλήματα που τυχόν να αντιμετωπίζει ο επιχειρηματίας,

✓ τη διεύρυνση της στρατηγικής της εκάστοτε επιχείρησης.

Κάθε επιχείρηση ή υποψήφιος επενδυτής που θα επικοινωνεί με το Κέντρο, είτε ηλεκτρονικά είτε δια ζώσης, θα λάβει την απαιτούμενη καθοδήγηση με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω, είτε της στήριξης υπαρχουσών επιχειρήσεων είτε προσφοράς

κινήτρων και ευκαιριών για τη δημιουργία νέων στην περιοχή.

Τρόποι Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν το αίτημά τους στην ιστοσελίδα του Κέντρου www.hub.egaleo.gr . Στο επόμενο στάδιο ο σύμβουλος θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον αιτούντα με στόχο την τηλεφωνική επικοινωνία, την αποστολή υλικού ηλεκτρονικά είτε την οργάνωση ενός ραντεβού δια ζώσης. Η δια ζώσης επίσκεψη των ωφελούμενων θα είναι εφικτή από τις αρχές Μαΐου 2022 όπου θα υπάρξει νέα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Κέντρου.

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης