Ποιες οι φόρο-υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους

Κοινοποίηση σε:

Ξεκίνησε η αποστολή σημειωμάτων από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, για υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους. Καλούνται να πληρώσουν τους φόρους και τα πρόστιμα που τους αναλογούν σε διαφορετική περίπτωση θα ελεγχθούν σε βάθος.

Στο στόχαστρο βρίσκονται μεταξύ άλλων, συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά και αποδοχές, περισσότερες από 250.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες που ξέχασαν να υποβάλλουν στο παρελθόν συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών.

Παράλληλα, αναζητούνται από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ υποθέσεις 10ετίας και 15ετίας που παραγράφονται και ήδη η φορολογική διοίκηση έχει λάβει πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία. 

Έτσι λοιπόν όλα τα ελεγκτικά κέντρα έχουν λάβει εντολή να προτεραιοποιήσουν υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, φορολογίας ακινήτων και άλλων φορολογικών αντικειμένων που παραγράφονται στο τέλος του έτους.

Αφού εντοπισθούν θα ξεκινήσει άμεσα  έκδοση και την κοινοποίηση των πράξεων επιβολής προστίμου και οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου προκειμένου να περιοριστεί ο αριθμός των υποθέσεων  που θα μπουν οριστικά στο αρχείο. 

Οι ελεγκτές δίνουν μάχη με το χρόνο για να ολοκληρώσουν τον έλεγχο των εκκρεμών υποθέσεων  και να στείλουν τα σημειώματα με την επιβολή των προστίμων και των φόρων στους φορολογούμενους στις αρχές Δεκεμβρίου καθώς στο τέλος του έτους το Δημόσιο στερείται του δικαιώματος επιβολής φόρων και προστίμων σε περίπτωση που εντός του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία χρονικού διαστήματος για την παραγραφή δεν κοινοποίησε στο φορολογούμενο τη καταλογιστική πράξη.

Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη  λάβει σημειώματα με πρόστιμα  καλούνται να τα εξοφλήσουν εντός 30 ημερών ενώ σε περίπτωση αμφισβήτησης της καταλογιστικής πράξης έχουν τη δυνατότητα εντός 30 ημερών να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα επανεξέτασης της υπόθεσης. Οι φορολογικοί φάκελοι που μπαίνουν στο αρχείο στις 31 Δεκεμβρίου 2022 περιέχουν:

  1. Υποθέσεις φορολογουμένων που δεν δήλωσαν ή δήλωσαν ανακριβώς αναδρομικά ποσά αποδοχών τα οποία εισέπραξαν μέσα στο 2016 αλλά αφορούν παλαιότερα έτη.
  2. Υποθέσεις επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών  που δήλωσαν ανακριβή στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα ή τις δαπάνες κατά τη διαχειριστική περίοδο του 2016 ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών 
  3. Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση του 2013, για τις οποίες υποβλήθηκαν αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις εντός του 2019.
  4. Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για τη χρήση του έτους 2011 για τις οποίες μετά τη λήξη της κανονικής 5ετούς περιόδου παραγραφής, περιήλθαν σε γνώση των αρμοδίων φορολογικών αρχών “συμπληρωματικά στοιχεία” για απόκρυψη φορολογητέας ύλης.
  5. Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν τη χρήση του έτους 2006, για τις οποίες δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Για τις υποθέσεις αυτές η προθεσμία παραγραφής είναι 15ετής. Αυτό σημαίνει ότι η Εφορία έχει το δικαίωμα να διενεργήσει ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα και προσαυξήσεις, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022, για τις υποθέσεις του φορολογικού έτους 2006.
  6. Υποθέσεις που δεν είχε υποβληθεί το χαρτόσημο μισθωμάτων το 2006 καθώς ισχύει η 15ετής παραγραφή 

Πηγή: https://www.capital.gr/

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης