Οδηγός για Ενώσεις Επιχειρήσεων

Κοινοποίηση σε:

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού δημοσίευσε, την Παρασκευή 17 Ιουνίου, τον επικαιροποιημένο “Οδηγό για τις Ενώσεις Επιχειρήσεων“.

Ο στόχος του Οδηγού είναι η ενημέρωση των ενώσεων επιχειρήσεων, προκειμένου να αποφεύγουν συμπεριφορές οι οποίες ενδέχεται να τις φέρουν αντιμέτωπες με τις διατάξεις του δικαίου του Ανταγωνισμού. Στον Οδηγό, που έχει το ρόλο «κώδικα συμπεριφοράς», τονίζεται πως με δεδομένο ότι οι επαγγελματικές ενώσεις προσφέρουν μια πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων που ανταγωνίζονται μεταξύ τους στην αγορά, οι ενέργειές τους θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές όσον αφορά στους κανόνες ανταγωνισμού.

Η ύλη και οι πληροφορίες του Οδηγού έχουν οργανωθεί σε σύντομες ενότητες με ερωτοαπαντήσεις, ενώ παρατίθενται και παραδείγματα από υποθέσεις που έχει χειριστεί η Επιτροπή στο παρελθόν, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων (επιχειρήσεων και ενώσεων επιχειρειρήσεων).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τον επικαιροποιημένο Οδηγό εδώ.

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης