Οδηγός Ανάπτυξης Τιμολογιακής Πολιτικής

Κοινοποίηση σε:

Ο “Μηχανισμός Επιχειρηματικόητας Δυτικής Αθήνας” ανέπτυξε έναν οδηγό σχετικά με την ανάπτυξη της τιμολογιακής πολιτικής μιας επιχείρησης.

Η τιμολογιακή πολιτική, αξιοποιεί τα αποτελέσματα της έρευνας αγοράς και της κοστολόγησης έτσι ώστε να διαμορφώσει τιμή που να μην είναι αποτρεπτική για τους πελάτες στους οποίους απευθύνεται αλλά παράλληλα να συμβάλλει θετικά στην επίτευξη οικονομικού κυρίως οφέλους για την επιχείρηση.

Κατά τη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής, η τιµή προϊόντος διαμορφώνεται με βάση το κόστος παραγωγής καθώς και το περιθώριο κέρδους. Ωστόσο, για την προώθηση των συμφερόντων της επιχείρησης συνολικά, θεωρείται αναγκαίο η τιµολογιακή πολιτική να μην καθοριστεί μόνο με λογιστικά κριτήρια αλλά και με κριτήρια ποιοτικά.

Για να κατεβάσετε τον οδηγό ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:  https://supportwestathens.gr/participation/e-library/τιμολογιακή-πολιτική/

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης