Μέσα στις 50 πρώτες χώρες παγκοσμίως στην ετήσια έκθεση αξιολόγησης των οικοσυστημάτων εταιρειών Startup βρέθηκε η Ελλάδα

Κοινοποίηση σε:

Σύμφωνα με την ετήσια μελέτη του StartupBlink η Ελλάδας βρέθηκε στην 48η θέση παγκοσμίως, ανεβαίνοντας 6 θέσεις, στην αξιολόγηση των οικοσυστημάτων για Startups. Αυτή η άνοδος έχει ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να βρίσκεται πια και στην 5η θέση στις Βαλκανικές χώρες.

Η άνοδος της Ελλάδας οφείλεται κυρίως στο οικοσύστημα εταιρειών Startup που έχει δημιουργηθεί στην Αθήνα. Μάλιστα η Αθήνα βρίσκεται τώρα στην 132η θέση παγκοσμίως (ανεβαίνοντας 21 θέσεις) και στην 3η θέση στις πόλεις των Βαλκανικών χωρών. Εκτός από την Αθήνα, όλες οι άλλες ελληνικές πόλεις έπεσαν στη κατάταξη, γεγονός που αποδεικνύει πόσο μη αποκεντρωποιημένο είναι το οικοσύστημα των Startups στην Ελλάδα.

Σε κάθε περίπτωση, βασικό ρόλο σε αυτή την άνοδο έχουν παίξει το Equifund, το οποίο έχει ως στόχο την ενίσχυση της αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και το Elevate Greece, το οποίο αποτελεί την επίσημη πλατφόρμα και πηγή πληροφόρησης για το ελληνικό οικοσύστημα των Startups.

Οι κύριοι παράγοντες που εμποδίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματος και οδηγούν πολλούς επιχειρηματίες να ιδρύσουν τις εταιρείες τους στο εξωτερικό είναι η έντονη, πολλές φορές, γραφειοκρατία και τα υπερβολικά κόστη των ασφαλιστικών εισφορών. Η προσπάθεια, όμως, του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, με τη βοήθεια χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ε.Ε., αποτελούν ενθαρυντικά μηνύματα για το μέλλον του οικοσυστήματος των Startups της χώρας.

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης