Ε.Ε.: Ευκαιρίες χρηματοδότησης €1,6 δισ. για καινοτόμες τεχνολογίες το 2023

Κοινοποίηση σε:

Ευκαιρίες χρηματοδότησης, ύψους €1,6 δισ. το 2023, για επιστήμονες και φορείς καινοτομίας με σκοπό την επέκταση πρωτοποριακών τεχνολογιών και τη δημιουργία νέων αγορών, δημιουργεί η Ευρώπη μέσα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας. Όπως προκύπτει από το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ) για το 2023, το οποίο ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάνω από μισό δισ. ευρώ προορίζεται για τεχνολογίες επόμενης γενιάς σε τομείς στρατηγικής σημασίας, όπως η αποθήκευση ενέργειας, η κβαντική, οι ημιαγωγοί και η επισιτιστική ασφάλεια.

Η νέα χρηματοδότηση για το 2023 ενισχύει το αυξανόμενο ιστορικό επιδόσεων του ΕΣΚ, όσον αφορά τη στήριξη τεχνολογιών υψηλού αντικτύπου και νεοφυών επιχειρήσεων. Στην έκθεση αντικτύπου του ΕΣΚ, η οποία δημοσιεύτηκε επίσης επισημαίνεται ότι το ΕΣΚ έχει ήδη στηρίξει 12 εταιρείες “μονόκερους”, έχει παράσχει κίνητρα για επενδύσεις συνέχειας ύψους άνω των €10 δισ. και έχει μοχλεύσει περισσότερο από κατά 2,6 φορές πολλαπλάσιες πρόσθετες επενδύσεις μέσω του Ταμείου του ΕΣΚ.

Το φετινό πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει διάφορες καινοτομίες και πιλοτικές δράσεις για τη στήριξη του νέου ευρωπαϊκού θεματολογίου καινοτομίας:

  • Ένα σύνολο οκτώ προκλήσεων, που αντιμετωπίζουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι ΜμΕ προκειμένου, να κατακτήσουν ηγετική θέση παγκοσμίως σε στρατηγικούς τομείς της τεχνολογίας, με προϋπολογισμό για επιχορηγήσεις και επενδύσεις ύψους €525 εκατ.  
  • Ένα νέο πρόγραμμα για την αύξηση της εισροής καινοτόμων ταλέντων σε νεοφυείς επιχειρήσεις υπερπροηγμένης τεχνολογίας μέσω προσφοράς δυνατοτήτων πρακτικής άσκησης σε πολλά υποσχόμενες/-ους ερευνήτριες και ερευνητές.
  • Ενισχυμένη στήριξη σε καινοτόμες γυναίκες, με σύνδεση του μέσου Accelerator του ΕΣΚ με εταιρείες που στηρίζονται από την πρωτοβουλία Women TechEU.

Προβολή και αντίκτυπος

Η έκθεση αντικτύπου του ΕΣΚ τεκμηριώνει τον αντίκτυπο του ΕΣΚ και καλύπτει την περίοδο από 2014 έως το πρώτο πλήρες έτος δραστηριότητας του ως αυτόνομης πρωτοβουλίας στο πλαίσιο του προγράμματος “Ορίζων Ευρώπη”, το 2021.

Η στήριξη, που έχει παρασχεθεί μέχρι σήμερα, έφερε τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Το χαρτοφυλάκιο των εταιρειών του ΕΣΚ πέτυχε συνολική αποτίμηση άνω των €40 δισ., συμπεριλαμβανομένων 12 εταιρειών “μονόκερων” και 112 εταιρειών “κενταύρων”.
  • Παροχή κινήτρων για επενδύσεις συνέχειας άνω των €10 δισ. στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου του, μεταξύ άλλων από επιχειρηματικά κεφάλαια, εταιρείες και εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες.
  • Το 20 % της χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις, που διευθύνονται από γυναίκες στο πλαίσιο του Accelerator και πάνω από το 30 % για ερευνήτριες στο Pathfinder.
  • Ολοκλήρωση 92 επενδυτικών συμφωνιών και μόχλευση €500 εκατ. σε συνεπενδύσεις μαζί με το Ταμείο του ΕΣΚ.
  • Στήριξη περισσότερων από 500 ερευνητικά έργα, τα οποία έχουν παραγάγει περίπου 1.375 καινοτομίες, εκ των οποίων πάνω από το 90% είναι πιθανό να οδηγήσει σε ένα νέο ή βελτιωμένο προϊόν ή μέθοδο.
  • Διάθεση €100 εκατ. για την εμπορευματοποίηση πρωτοποριακών ιδεών μέσω της πρώτης δέσμης προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του μηχανισμού του ΕΣΚ για τη μετάβαση (EIC Transition).

Πηγή: http://www.sepe.gr/

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης