Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης για όσους απορρίφθηκαν στη Δράση έκτακτης επιχορήγησης επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης και τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού

Κοινοποίηση σε:

Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης δίνεται σε όσους απορρίφθηκαν μετά την 3η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης “Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού” του ΕΠΑνΕΚ.

Δυνητικοί ωφελούμενοι, των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε με την αρχική αίτηση, έχουν τη δυνατότητα, μετά την έκδοση της σχετικής απορρίπτικής απόφασης, να υποβάλλουν μία και μοναδική νέα αίτηση χρηματοδότησης μέχρι και την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2020 και ώρα 15:00.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης