Συνεργασία ΙΤΕ και ΣΕΒ για την ενίσχυση της καινοτομίας

Κοινοποίηση σε:

Την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022, ο ΣΕΒ και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) υπέγραψαν Συμφωνία Συνεργασίας με στόχο την εμβάθυνση της συνεργασίας και η συστηματική υποστήριξη της εμπορικής και επιχειρηματικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της επιστημονικής γνώσης.

Η υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στην έδρα του ΙΤΕ, στο Ηράκλειο Κρήτης, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, καθηγητή Αθανάσιου Κυριαζή.

Η Συμφωνία Συνεργασίας περιλαμβάνει τα παρακάτω:

1. Προώθηση και υποστήριξη της συνεργασίας ερευνητών του ΙΤΕ και επιχειρήσεων για την ενίσχυση της έρευνας & ανάπτυξης και για την προώθηση της αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και επιστημονικής τεχνογνωσίας. Η υποστήριξη θα περιλαμβάνει ευκαιρίες για licensing τεχνολογιών, ίδρυση τεχνοβλαστών, καθώς και δυνατότητα κάλυψης συγκεκριμένων αναγκών των επιχειρήσεων σε έρευνα και καινοτομία.

2. Συνεισφορά του ΣΕΒ στο έργο του Δικτύου Μεταφοράς Τεχνολογίας gnΩsi –το οποίο συντονίζεται από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, ώστε να επιταχυνθεί η αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας, και να αναπτυχθούν περισσότερες συνεργασίες των 10 Ερευνητικών και Πανεπιστημιακών φορέων που συμμετέχουν στο Δίκτυο με τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία.

3. Διοργάνωση διμερών ή πολυμερών συναντήσεων δικτύωσης για την ενίσχυση συνεργασιών έρευνας & ανάπτυξης ή/και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και επιστημονικής τεχνογνωσίας, τα οποία παράγονται στο ΙΤΕ. Οι εκδηλώσεις μπορεί να έχουν τη μορφή θεματικών εργαστηρίων (workshops Innovation Ready του ΣΕΒ) ή άλλων κατάλληλα προετοιμασμένων και εξατομικευμένων συναντήσεων μεταξύ ερευνητών και επιχειρήσεων.

4. Ανάπτυξη ευρύτερων πρωτοβουλιών για την ευθυγράμμιση της εφαρμοσμένης έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς όπως, (i) υλοποίηση βιομηχανικών διδακτορικών ή μεταδιδακτορικών, (ii) δημιουργία ευρύτερων σχετικών επιχειρηματικών προγραμμάτων βιομηχανικής έρευνας, με υποδοχή υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων σε επιχειρήσεις, και (iii) δυνατότητα συμμετοχής μελών του ΣΕΒ σε έργα «proof of concept» αναλόγως αντικειμένου και ενδιαφέροντος.

5. Διοργάνωση επικοινωνιακών ενεργειών για την ενημέρωση και πρόκληση ενδιαφέροντος των μελών του ΣΕΒ, των μελών της ερευνητικής κοινότητας, καθώς και στο ευρύ κοινό για τη σημασία και τα αποτελέσματα της μεταφοράς τεχνολογίας και των αποτελεσμάτων των δράσεων του μνημονίου.

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης