Νέα καινοτόμoς πλατφόρμα “Know your Customer” από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Κοινοποίηση σε:

Με στόχο τη συνεχή στήριξη των επιχειρήσεων η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ετοιμάζει μια καινοτόμo πρόταση για τα ελληνικά δεδομένα, μια ενιαία πλατφόρμα Know your Customer (KYC), που θα λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Θα προσφέρει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις που θέλουν να χρηματοδοτηθούν, να υποβάλουν στοιχεία και έγγραφα που θα πιστοποιούν την επιλεξιμότητά τους και την ενημερότητά τους, καθώς και το επιχειρηματικό τους πλάνο.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα στο δικτυακό τόπο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης