Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Αγίων Αναργύρων-Καματερού: Έναρξη περιόδου υποβολής αιτήσεων Γ’ Κύκλου

Κοινοποίηση σε:

Η Μικρο-Θερμοκοιτίδα του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Αγ. Αναργύρων Καματερού καλεί νέες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που αναπτύσσουν νέες δραστηριότητες να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στον Γ’ Κύκλο του προγράμματος υποστήριξης νέων επιχειρήσεων μέχρι την Πέμπτη 27/10/2022.

Στόχος του προγράμματος είναι να παράσχει στις νέες επιχειρήσεις της περιοχής τη βοήθεια που χρειάζονται προκειμένου να ενισχύσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και να αποκτήσουν τις επιχειρηματικές ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για να επιτύχουν τους στόχους τους.

Ο Γ’ Κύκλος του προγράμματος θα ξεκινήσει τη Τετάρτη 02/11/2022 και θα διαρκέσει 4 μήνες.

Οι υπηρεσίες του προγράμματος προσφέρονται στις επιχειρήσεις ΔΩΡΕΑΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για να λάβει μέρος μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής, συμπληρώνοντας την σχετική ηλεκτρονική φόρμα μέσω του site του Κέντρου.

Οι αιτήσεις που καλύπτουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές βάσει προτεραιότητας. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων ανά κύκλο ξεπερνά τις 16 επιχειρήσεις, τότε η επιλογή γίνεται βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

► Τομέας Δραστηριότητας με προτεραιότητα στους τομείς α) Δημιουργική και Πολιτιστική Βιομηχανία β)Ανάπτυξη των Πόλεων ως Ευφυών και Βιώσιμων Οικοσυστημάτων Διαβίωσης, Απασχόλησης, Επιχειρηματικότητας και Αναψυχής

► Προφίλ συμμετεχόντων, υπόβαθρο και εμπειρία (αιτών και ομάδα της επιχείρησης)

► Βιωσιμότητα της επιχείρησης (με βάση τα οικονομικά στοιχεία αυτής)

► Πλάνο και προοπτική ανάπτυξης

► Αντίκτυπος επιχείρησης στην καθημερινότητα της περιοχής παρέμβασης

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στην επίσημη σελίδα του Κέντρου https://www.business-agankam.gr/.

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης