Ημερίδα «Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνες και Υπηρεσίες Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και της Απασχόλησης στη Δυτική Αθήνα»

Κοινοποίηση σε:

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση της Δυτικής Αθήνας (ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2014-2020) περιλαμβάνει δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας και προώθησης της απασχόλησης στη Δυτική Αθήνα, αναδεικνύοντας τις δια-δημοτικές συνεργασίες.

Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνεται ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Ιουλίου, στις 9:00π.μ. στο Πολιτιστικό – Συνεδριακό Κέντρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Περιστερίου με θέμα «Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνες και Υπηρεσίες Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και της Απασχόλησης στη Δυτική Αθήνα».

Η ημερίδα διαρθρώνεται σε δύο θεματικές ενότητες, ως εξής:

Μέρος 1ο : Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνες και Υπηρεσίες Στήριξης της Καινοτόμου και Νεοφυούς Μικρο-επιχειρηματικότητας και της Απασχόλησης στη Δυτική Αθήνα» (ώρα έναρξης 9:00 π.μ.)

Μέρος 2ο : Αποτελέσματα Ερευνών Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στη Δυτική Αθήνα (ώρα έναρξης 12:30 μ.μ.).

Η ημερίδα θα μεταδοθεί και διαδικτυακά μέσω YouTube:

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης