Επιστρεπταία προκαταβολή: λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών

Κοινοποίηση σε:

Ποιοι κινδυνεύουν να επιστρέψουν με τόκο την κρατική ενίσχυση

Game over για όσους έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβολή κι αφήσουν να περάσει η σημερινή μέρα χωρίς να έχουν υποβάλει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Θα κληθούν τότε να επιστρέψουν το σύνολο της επιστρεπτέας που έλαβαν και μάλιστα με τόκο ο οποίος τρέχει από την ημέρα που πήραν τα χρήματα.

Αν υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πριν τη λήξη της προθεσμίας, τότε θα μπορούν να απολαύσουν και την έκπτωση του 15% εφόσον επιλέξουν να αποπληρώσουν το ποσό που τους έχει βεβαιωθεί εφάπαξ. Ειδάλλως θα αποπληρώσουν το χρέος τους σε 96 δόσεις το οποίο και θα τους εμφανιστεί ως οφειλή στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Η προθεσμία, αφορά δικαιούχους για τους οποίους η βεβαίωση του επιστρεπτέου ποσού ολοκληρώνεται μετά τη 15η Ιουλίου 2022 και

α) εφόσον η βεβαίωση ολοκληρώνεται μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα, τυχόν μηνιαίες δόσεις που προηγούνται της βεβαίωσης, καθίστανται καταβλητέες την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα που πραγματοποιείται η βεβαίωση, μαζί με την τρέχουσα δόση αυτού, ενώ

β) εφόσον η βεβαίωση ολοκληρώνεται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα, τυχόν μηνιαίες δόσεις που προηγούνται της βεβαίωσης, καθίστανται καταβλητέες την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που πραγματοποιείται η βεβαίωση.

Την ίδια στιγμή η ΑΑΔΕ «τρέχει» εκτενείς διασταυρώσεις προκειμένου να διαπιστώσει αν ορθώς έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβολή όσοι την έχουν λάβει. Κυρίως ερευνώνται αν τήρησαν τη δέσμευση τους για τη διατήρηση της ρήτρας απασχόλησης ή αν έχουν δηλώσει ψευδή στοιχεία.

Στην περίπτωση της παραβίασης της ρήτρας απασχόλησης ( να μην προβούν δηλαδή σε απολύσεις) πρέπει να επιστρέψουν το σύνολο του ποσού που έχουν λάβει και μάλιστα εντόκως. Το ίδιο ισχύει εφόσον ο έλεγχος δείξει ότι η επιχείρηση δεν ήταν καν δικαιούχος της ενίσχυσης.

Σε περίπτωση που βρεθεί ότι κάποια επιχείρηση έλαβε μεγαλύτερη επιστρεπτέα από ότι εδικαιούτο, τότε πρέπει να επιστρέψει το υπερβάλον ποσό, επίσης εντόκως από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.

Στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί ο τίτλος είσπραξης του επιστρεπτέου ποσού και η σχετική ταυτότητα οφειλής και από τον έλεγχο προκύψει ότι:

  • Η επιχείρηση δεν ήταν δικαιούχος της ενίσχυσης: Τότε το επιστρεπτέο ποσό που βεβαιώθηκε διαγράφεται και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος τίτλος είσπραξης για την άμεση επιστροφή του συνόλου της ενίσχυσης εντόκως, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.
  • Η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού ενίσχυσης: Υπολογίζεται από την ΑΑΔΕ το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που έλαβε ο δικαιούχος. Το υπερβάλλον ποσό που τυχόν καταβλήθηκε έναντι του αρχικού τίτλου είσπραξης δεν επιστρέφεται, αλλά πιστώνεται στην οφειλή που προκύπτει από τον νέο τίτλο είσπραξης.

Στις παραπάνω περιπτώσεις οι επιχειρήσεις χάνουν την έκπτωση 15% στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης