Εγγυητικά εργαλεία για την παροχή δανείων σε ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης στο πλαίσιο του INVESTEU

Κοινοποίηση σε:

Στην ενεργοποίηση τριών εγγυητικών εργαλείων για τη δανειοδότηση των ελληνικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων οδηγεί η συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της Ελλάδας και του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤαΕ) βάσει της οποίας το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θα διαχειριστεί 400 εκατ. ευρώ του Ταμείου ανάκαμψης  για την υλοποίηση επενδύσεων στην Ελλάδα  από τις  μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας.

Η χρηματοδοτική εντολή ανακοινώθηκε σε τελετή υπογραφής στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα στις 24 Νοεμβρίου 2022, παρουσία του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά, του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη, του αντιπρόεδρου της ΕΤΕπ για την Ελλάδα Christian Kettel Thomsen, του Hubert Cottogni προϊστάμενου του Τμήματος Διαχείρισης Χρηματοδοτικών Εντολών και διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και του Νίκου Μαντζούφα, διοικητή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Συγκεκριμένα, το ΕΤαΕ θα εφαρμόσει τρεις μηχανισμούς εγγυήσεων:

  • την εγγύηση χαρτοφυλακίου βιωσιμότητας, η οποία θα στηρίξει τη χρηματοδότηση επενδύσεων για την κλιματική αλλαγή, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·
  • την εγγύηση χαρτοφυλακίου ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ, η οποία θα στηρίξει την ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων
  • την εγγύηση του χαρτοφυλακίου καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού, η οποία θα βελτιώσει τους όρους πρόσβασης των ελληνικών επιχειρήσεων έρευνας και καινοτομίας στη χρηματοδότηση και θα υποστηρίξει την επέκταση των ψηφιακών τεχνολογιών και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Μέσω του συνολικού αυτού εγγυοδοτικού προγράμματος αναμένεται να διατεθούν στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δανειακά προϊόνταn άνω του 1,5 δις € για την υλοποίηση επενδύσεων στους προαναφερόμενους τομείς.

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων εδώ.

Πηγή: https://greece20.gov.gr

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης