Αποτελέσματα έρευνας της Eurostat για τις έξυπνες τεχνολογίες στις Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις

Κοινοποίηση σε:

Οι σύγχρονες έξυπνες τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence – AI) και το Ίντερνετ των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT), μπορούν να επιφέρουν μεγάλες αλλαγές στη λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατα δημοσιευμένης έρευνας της Eurostat, μόνο το 8% των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων χρησιμοποίησαν τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες της Τεχνητής Νοημοσύνης μέσα στο 2021:

  • τεχνολογίες ανάλυσης γραπτού λόγου (εξόρυξη κειμένου).
  • τεχνολογίες που μετατρέπουν την προφορική γλώσσα σε μορφή αναγνώσιμη από συσκευή (αναγνώριση ομιλίας).
  • τεχνολογίες που μετατρέπουν την προφορική γλώσσα σε μορφή αναγνώσιμη από συσκευή (αναγνώριση ομιλίας).
  • τεχνολογίες που δημιουργούν γραπτή ή προφορική γλώσσα (παραγωγή φυσικής γλώσσας).
  • τεχνολογίες αναγνώρισης αντικειμένων ή ανθρώπων με βάση εικόνες (αναγνώριση εικόνας, επεξεργασία εικόνας).
  • μηχανική μάθηση (π.χ. βαθιά μάθηση) για ανάλυση δεδομένων.
  • τεχνολογίες που αυτοματοποιούν διαφορετικές ροές εργασίας ή βοηθούν στη λήψη αποφάσεων (ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών με βάση το λογισμικό AI).
  • τεχνολογίες που επιτρέπουν στις μηχανές να κινούνται φυσικά παρατηρώντας το περιβάλλον τους και λαμβάνοντας αυτόνομες αποφάσεις.

Το ποσοστό είναι ακόμα μικρότερο στην Ελλάδα, όπου μόλις το 4% των επιχειρήσεων χρησιμοποίησαν τεχνολογίες ΑΙ, ενώ η πρώτη Ευρωπαϊκή χώρα είναι η Δανία με ποσοστό 24%.

Αναφορικά στο Ίντερνετ των Πραγμάτων, 29% των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων χρησιμοποίησαν διασυνδεδεμένες συσκευές και συστήματα, τα οποία μπορούσαν να ελεγχθούν από μακριά μέσω του ΙοΤ. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων, περίπου 72%, δήλωσαν πως χρησιμοποίησαν τεχνολογίες ΙοΤ για την ασφάλειά τους (π.χ. έξυπνα συστήματα συναγερμού, έξυπνες κάμερες, κτλ.). Σε μικρότερο βαθμό, 24%, οι επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν αυτές τις τεχνολογίες για θέματα διαχείρισης κατανάλωσης της ενέργειας (π.χ. έξυπνοι μετρητές και θερμοστάτες) ή για θέματα συντήρησης (π.χ. αισθητήρες για την παρακολούθηση των αναγκών συντήρησης οχημάτων ή μηχανών).

Στην Ελλάδα το ποσοστό των επιχειρήσεων που χρησιμοποίησαν τεχνολογίες ΙοΤ έφτασε το 22%, ενώ πρωτοπόρος ήταν η Αυστρία με ποσοστό (51%).

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης