Αποτελέσματα Έρευνας για τη Ψηφιακή Ετοιμότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα -2022

Κοινοποίηση σε:

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εκπόνησε για λογαριασμό της COSMOTE ποσοτική έρευνα σχετικά με τη ψηφιακή ετοιμότητα των επιχειρήσεων που απασχολούν 1 έως 50 εργαζόμενους, σε όλους τους κλάδους της αγοράς (εμπόριο, μεταποίηση, επαγγελματίες-επιστήμονες, τουρισμός-εστίαση, υπηρεσίες, κατασκευαστικές-οικοδομικές εταιρείες κλπ.).

Η έρευνα ανέλυσε την αξιοποίηση των ψηφιακών συστημάτων και υποδομών από τις ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), την επίδραση του COVID-19 και τον Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας.

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν συνολικά συνεντεύξεις με 500 μικρομεσαίες επιχειρήσεις πανελλαδικά.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 78% των επιχειρήσεων το 2022 διαθέτουν ιστότοπο σε σχέση με το 70% το 2020, ενώ το 24% διαθέτουν e-shop σε σχέση με το 17% το 2022. Επίσης το 2022, 48% των ελληνικών ΜμΕ πραγματοποίησαν ψηφιακή καμπάνια σε σχέση με το 36% που έκαναν το ίδιο το 2020.

Αυξημένη είναι επίσης η χρήση διοικητικών συστημάτων για τη διαχείριση πόρων και των ψηφιακών υποδομών σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα είναι σταθερή παραμένει η αξιοποίηση ψηφιακών συστημάτων διαχείρισης πόρων (ERP και CRM), ενώ έντονο παραμένει το ενδιαφέρον για τις ψηφιακές υποδομές, με τις ΜμΕ να συνεχίζουν να θεωρούν τη ψηφιακή ασφάλεια ως ένα θέμα μείζονος σημασίας (8 στις 10 ΜμΕ) και 2 στις 3 επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν servers. Παράλληλα, παρατηρείται περιορισμένη χρήση τεχνολογιών ΙοΤ (4%) & σταδιακή αξιοποίηση Data Analytics (25%).

Στις ερωτήσεις που αφορούν στην επίδραση του COVID-19 και την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών από τις ΜμΕ, το 53% δηλώνει πως επηρεάστηκε αρνητικά, ενώ μόνο το 21% δηλώνει πως έχει επανέλθει πλήρως στην προ COVID λειτουργία τους.

Παρόλα αυτά πάνω από το 70% δήλωσε πως αξιοποίησε τις ψηφιακές τεχνολογίες για να ξεπεράσει τις δυσκολίες ενώ το 68% δήλωσε πως θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί και στο μέλλον τις τεχνολογίες αυτές.

Σχετικά με τη ψηφιακή ετοιμότητα των ελληνικών ΜμΕ παρατηρείται πρόοδος, με άνοδο της τάξης του 10%, στο μέσο όρο του δείκτη ψηφιακής ετοιμότητας, σε σχέση με το 2020, από 4,06/10 τo 2020 σε 4,49/10 το 2022. Σύμφωνα με την έρευνα, 1 στις 2 μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα βρίσκονται ακόμη στα δυο πρώτα στάδια του δείκτη (Elementary και Basic), ενώ 1 στις 5 κατατάσσεται ήδη στα δύο προχωρημένα στάδια (Advanced και Ideal), με τις ΜμΕ που ανήκουν στo προχωρημένο στάδιο (Advanced) να σημειώνουν αύξηση, από 12% το 2020 σε 18%.

Ο Δείκτης Ψηφιακής Ετοιμότητας, δημιουργήθηκε για πρώτη φορά για τις ανάγκες της έρευνας του 2020 και αποτυπώνει το βαθμό ψηφιακής ωριμότητας των ΜμΕ με βάση την υιοθέτηση και χρήση 10 σημαντικών ψηφιακών συστημάτων και υποδομών για κάθε επιχείρηση, όσον αφορά στην ψηφιακή παρουσία (ιστοσελίδα), τις ψηφιακές συναλλαγές και προώθηση (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ψηφιακές καμπάνιες, ηλεκτρονικό κατάστημα), τις ψηφιακές υποδομές (ψηφιακή ασφάλεια, cloud) και τα διοικητικά συστήματά για τη διαχείριση πόρων (ERP, CRM, IoT, data analytics). Οι εταιρείες κατατάσσονται, σύμφωνα με την ψηφιακή τους ωριμότητα, σε πέντε εξελικτικά στάδια: 1-2 στοιχειώδες στάδιο (Elementary), 3-4 βασικό (Basic), 5-6 μεσαίο (Medium), 7-9 προχωρημένο (Advanced) και 10 ιδεατό (Ideal).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας μπορείτε να βρείτε εδώ.

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης