Ανοιχτή διαβούλευση για τη νέα δράση χρηματοδότησης των ερευνητικών υποδομών

Κοινοποίηση σε:

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-27.

Σε ανοιχτή διαβούλευση, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023, έθεσε η διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Έρευνας και Καινοτομίας της γενικής γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας το σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη νέα δράση χρηματοδότησης των ερευνητικών υποδομών στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-27.

Μέσω της διαβούλευσης δίνεται η δυνατότητα στην ερευνητική – ακαδημαϊκή κοινότητα να συνεισφέρει με την εμπειρία της και τα ενδιαφέροντα της και να επαληθεύσει, να διαφοροποιήσει ή και να εμπλουτίσει το εν λόγω σχέδιο, με βασικό κριτήριο την ευθυγράμμιση με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και την συμβολή στον καινοτόμο και έξυπνο οικονομικό μετασχηματισμό της χώρας μας.

Οι παρατηρήσεις και οι απόψεις υποβάλλονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: [email protected] και [email protected] .

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης