32 νέα έργα π/υ 927,7 εκ. ευρώ εντάσσονται στον Πυλώνα 4 του Ταμείου Ανάπτυξης

Κοινοποίηση σε:

Τα 32 νέα έργα π/υ € 927,7 εκ. που εντάσσονται στον Πυλώνα 4 “Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας” του Ταμείου Ανάκαμψης ανακοινώθηκαν χτες, Δευτέρα 9 Μαίου.

Μεταξύ αυτών των έργων περιλαμβάνονται έργα για τη στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων όπως το “Πρόγραμμα κινητοποίησης νέων επενδύσεων μέσω επιχειρηματικών συμμετοχών“. Το έργο αφορά στη χρήση δανείων, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με σκοπό τη διευκόλυνση της παροχής οικονομικών κινήτρων στον ιδιωτικό τομέα και την προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων, μέσω επιχειρηματικών συμμετοχών και έχει προϋπολογισμό € 500.000.000.

Επίσης, περιλαμβάνεται και το έργο “Έξυπνη Μεταποίηση“, το οποίο αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου της βιομηχανίας, με προύπολογισμό € 75.181.171,20.

Το σύνολο των έργων που δημοσιεύτηκαν χτες στο Ελλάδα 2.0 είναι 57 και έχουν προϋπολογισμό 1,7 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας τον συνολικό προϋπολογισμό των έργων που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στο Ταμείο Ανάκαμψης στα 10 δισ. ευρώ.

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης