Παροχή υπηρεσιών προς υπάρχουσες επιχειρήσεις

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη φόρμα που πρέπει να υποβάλλετε προκειμένου να ωφεληθείτε από τις υπηρεσίες που παρέχει δωρεάν το Κέντρο παροχής Υπηρεσιών για την Επιχειρηματικότητα και τις Επενδύσεις (ΚΥΠΕΕ) του Δήμου Αιγάλεω αν εκπροσωπείτε υφιστάμενη επιχείρηση στους Δήμους Αιγάλεω ή Χαϊδαρίου ή Αγίας Βαρβάρας, Πετρούπολης ή Κορυδαλλού.
Η κατάλληλη για εσάς φόρμα συμπληρώνεται και υποβάλλεται είτε διαδικτυακά στον ιστότοπο του ΚΥΠΕΕ (https://hub.egaleo.gr/kypee/), είτε δια ζώσης στο χώρο που εδρεύει το ΚΥΠΕΕ Αιγάλεω (Δημοτικό Στάδιο Αιγάλεω «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης»).

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης