Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας : https://home.asda.gr/index.html

Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης και Προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας: https://paratiritirio.com.gr/

Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Αγίων Αναργύρων Καματερού: https://www.business-agankam.gr/

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αιγάλεω: https://hub.egaleo.gr/

Κέντρο Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: https://acein.aueb.gr/

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: https://www.esathena.gr/

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ): https://www.acci.gr/acci/shared/index.jsp?context=101&js=1

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ): https://acsmi.gr/

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ): https://www.sev.org.gr/

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών: http://www.sepe.gr/

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος: https://www.uhc.gr/

Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος: https://www.sege.gr/

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ): https://www.gsevee.gr/

Ελληνική Συνομοσπονδία  Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας: https://esee.gr/

Ινστιτούτο Μικρών επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ: https://imegsevee.gr/

Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής: https://obsattikis.org/

Σύνδεσμος Κατασκευαστών Έτοιμων Ενδυμάτων: https://www.hcia.eu/

Ελληνοαμερικάνικο εμπορικό επιμελητήριο: https://www.amcham.gr/

Ελληνοβρετανικό εμπορικό επιμελητήριο: https://www.bhcc.gr/el/

Ελληνογαλλικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο: https://www.ccifhel.org.gr/el.htm

Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο: https://griechenland.ahk.de/gr/

Ελληνοιταλικό Επιμελητήριο Αθήνας: https://www.italia.gr/

Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο: https://etee.gr/

Ελληνοολλανδικός Εμπορικός και Βιομηχανικός Σύνδεσμος: https://www.heda.com.gr/

Αραβοελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως: https://www.arabhellenicchamber.gr/?lang=el

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: https://www.iccwbo.gr/

European Union Digital Skills and Jobs platform: https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/actions/european-initiatives/sme-strategy-sustainable-and-digital-europe

European Commission, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs: https://ec.europa.eu/growth/index_en

European Commission, DG Trade: https://ec.europa.eu/info/departments/trade_en

Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη: https://europa.eu/youreurope/business/index_el.htm

Horizon Europe 2021-2027: https://horizoneurope.gr/  

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης